Search from 20 job offers

Tìm kiếm công việc tại đây

Seeking For a Job?

Browse hundreds of job offers and find the best suitable position.

Latest Blog Posts

5 tháng đầu năm BHXH kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng

Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho hay, trong 5 tháng đầu năm BHXH Việt Nam đã khẩn trương, quyết liệt […]

Th10 01, 2020
0

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng BHXH cho người lao động (NLĐ) theo quy định tại các điểm a, b, c, d, […]

Th10 01, 2020
0

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2020, trong đó có một số điểm được nhiều người lao động […]

Th10 01, 2020
0

Our Partners