Pricing Tables

[vc_row][vc_column width=”1/4″][pricing_table title=”Free” price=”$0″ button=”buy” product_id=”2510″ button_text=”Buy Now”]

 • Đăng 1 bài
 • 1 tháng sửa hồ sơ cty 1 lần
 • 1 tháng chỉ sửa bài đăng 1 lần

[/pricing_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pricing_table title=”Startup” price=”500k” button=”buy” product_id=”2510″ button_text=”Buy Now”]

 • Đăng 5 bài
 • 1 tháng sửa hồ sơ cty 5 lần
 • 1 tháng chỉ sửa bài đăng 5 lần

[/pricing_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pricing_table title=”Company” price=”$99″ button=”buy” highlight=”true” product_id=”2510″ button_text=”Buy Now”]

 • List Item
 • List Item
 • List Item

[/pricing_table][/vc_column][vc_column width=”1/4″][pricing_table title=”Enterprice” price=”$199″ button=”buy” product_id=”2510″ button_text=”Buy Now”]

 • List Item
 • List Item
 • List Item

[/pricing_table][/vc_column][/vc_row]