Chúng tôi

[vc_row css=”.vc_custom_1467804172408{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Hỗ trợ tìm việc làm[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1467804836517{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_progress_bar values=”%5B%7B%22label%22%3A%22Development%22%2C%22value%22%3A%2290%22%2C%22color%22%3A%22custom%22%2C%22customcolor%22%3A%22%233bb2d6%22%2C%22customtxtcolor%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Design%22%2C%22value%22%3A%2280%22%2C%22color%22%3A%22custom%22%2C%22customcolor%22%3A%22%233bb2d6%22%2C%22customtxtcolor%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Marketing%22%2C%22value%22%3A%2270%22%2C%22color%22%3A%22custom%22%2C%22customcolor%22%3A%22%233bb2d6%22%2C%22customtxtcolor%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Sales%22%2C%22value%22%3A%2275%22%2C%22color%22%3A%22custom%22%2C%22customcolor%22%3A%22%233bb2d6%22%2C%22customtxtcolor%22%3A%22%23ffffff%22%7D%2C%7B%22label%22%3A%22Customer%20Service%22%2C%22value%22%3A%2270%22%2C%22color%22%3A%22custom%22%2C%22customcolor%22%3A%22%233bb2d6%22%2C%22customtxtcolor%22%3A%22%23ffffff%22%7D%5D” bgcolor=”custom” custombgcolor=”#3bb2d6″ customtxtcolor=”#ffffff”][/vc_column][/vc_row]