Có được hưởng phụ cấp ưu đãi khi nghỉ ốm đau, thai sản?

Bà Lê Nguyễn Bảo Trân (Bà Rịa-Vũng Tàu) hỏi: Theo Công văn số 3947/BNV-TL hướng dẫn về BHXH không quy định việc chi trả phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút cho người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản… Vậy, khi nghỉ ốm đau, thai sản trong thời gian quy định thì viên chức có được phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút  không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo Điểm b, Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (tình trạng còn hiệu lực) thì, đối tượng quy định tại Khoản 1 mục này không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau:

Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP; Thời gian đi công tác, học tập ở trong nước không tham gia giảng dạy liên tục trên 3 tháng; Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành; Thời gian bị đình chỉ giảng dạy.

Còn Khoản 1 Mục III Thông tư này hướng dẫn, phụ cấp ưu đãi được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả thời gian nghỉ hè) và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 186 của Bộ luật Lao động năm 2012 và pháp luật về BHXH bắt buộc, khi ốm đau, thai sản người lao động được nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản do quỹ bảo hiểm chi trả.

Tại Khoản 1 Công văn số 3947/BNV-TL ngày 27/8/2015 của Bộ Nội vụ về thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức có nêu, pháp luật về BHXH không quy định việc chi trả phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thu hút cho người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản cũng như trong thời gian nghỉ việc vượt quá thời gian được hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định.

Như vậy, giáo viên trong thời gian nghỉ ốm, thai sản (không vượt quá thời gian quy định của Luật BHXH), thì được hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản do quỹ bảo hiểm chi trả.

Theo quy định tại Khoản 1, Mục III Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, phụ cấp ưu đãi nhà giáo không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, nên trợ cấp ốm đau, thai sản do BHXH chi trả không có phụ cấp ưu đãi.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *