Quy định mới về hợp đồng lao động từ 2021 người lao động cần biết

Bộ luật Lao động 2019 quy định nhiều điểm thay đổi quan trọng về hợp đồng lao động (HĐLĐ).

–  Tăng tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế.

– Chấp nhận hợp đồng lao động (HĐLĐ) được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.

– Không còn loại HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định.

– Không áp dụng thử việc đối với HĐLĐ dưới 1 tháng.

– Thêm 2 trường hợp tạm hoãn HĐLĐ.

Quy định mới về hợp đồng lao động từ 2021 người lao động cần biết - Ảnh 1.

– Người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do.

– Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

– 2 trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước.

– Quy định hợp lý về thời gian giải quyết và trách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt HĐLĐ.

Quy định mới về hợp đồng lao động từ 2021 người lao động cần biết - Ảnh 2.

– Về nội dung bắt buộc phải có trong HĐLĐ, hiện nay chỉ yêu cầu phải có Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp, từ ngày 1-1-2021, yêu cầu phải có “Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động”.