Thẻ BHYT hộ gia đình có hiệu lực kể từ ngày đóng tiền?

Thẻ BHYT theo đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp hết hạn, bà được tham gia BHYT theo hộ gia đình. Khi tham gia BHYT theo hộ gia đình bà tới Đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH nơi gần nhất cung cấp thông tin thẻ BHYT cũ (mã số BHXH), đóng tiền để tiếp tục gia hạn thẻ BHYT.
Giá trị sử dụng của thẻ BHYT theo hộ gia đình có hiệu lực kể từ ngày đóng tiền nếu thời gian gián đoạn không quá 3 tháng từ thời điểm thẻ BHYT cũ hết hạn, nếu thời gian gián đoạn quá 3 tháng thì thẻ BHYT có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền.