16 kỹ năng làm nên thành công của nhà quản lý

Harvard Business Review (HBR) vừa thực hiện khảo sát lấy ý kiến từ 332,860 nhà lãnh đạo cũng như nhân viên và cộng sự của họ về kỹ năng có ảnh hưởng lớn nhất đến thành công của một người dẫn đầu. Dựa vào 16 yếu tố được HBR đưa ra, các thành viên tham gia khảo sát sẽ đánh giá lựa chọn 4 kỹ năng mà họ cho là “mấu chốt quyết định”.

Nếu như những nhà quản lý cấp trung thường tập trung hoàn thiện kết quả công việc cho mục tiêu đề ra, thì điều mà các nhà quản lý cấp cao cần chú trong là phát triển một tầm nhìn chiến lược cho toàn bộ vấn đề. Dù vậy, nhà lãnh đạo tại bất cứ cấp bậc nào cũng cần sở hữu những kỹ năng cơ bản tương đồng để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Những lựa chọn được đưa ra không chỉ phụ thuộc vào cấp bậc mà còn chịu ảnh hưởng bởi tính chất nghề nghiệp và môi trường làm việc của người tham gia khảo sát. Tuy vậy, các kỹ năng được lựa chọn vẫn rất đồng nhất với nhau và trong số 16 lựa chọn, 7 vị trí dẫn đầu là những kỹ năng cần vận dụng thường xuyên hơn cả so với 9 kỹ năng còn lại.

Cùng xem qua biểu đồ dưới đây và tìm hiểu 16 kỹ năng các nhà lãnh đạo cần sở hữu để hoàn thiện vai trò dẫn đầu.

Trong quá trình vận hành doanh nghiệp và thăng tiến trên “con đường” lãnh đạo, những kỹ năng “chủ chốt” nhà lãnh đạo cần sở hữu sẽ không có thay đổi đáng kể. Bảy năng lực đứng vị trí cao trong bảng xếp hạng sẽ thay đổi vị trí cho nhau khi nhà lãnh đạo phát triển lên cấp bậc cao hơn.

  • Đối với các quản lý cấp trung (Middle Manager), khi được hỏi về năng lực cần chú trọng nhất, câu trả lời của họ là năng lực giải quyết vấn đề.
  • Trong khu vực cấp bậc quản lý cao hơn (Senior Manager), ngoài giải quyết vấn đề hiệu quả, năng lực hành xử một cách cương nghị, thể hiện quyền lực lãnh đạo một cách phù hợp được bổ sung vào các lựa chọn.
  • Đặc biệt, kỹ năng phát triển một tầm nhìn chiến lược chỉ được ưu ái xuất hiện trong các lựa chọn ưu tiên của các lãnh đạo cấp cao (Top Executive).

Ở tại cấp bậc nào, nhà lãnh đạo cũng cần ý thức phát triển đồng đều tất cả các năng lực. Không thể lấy lý do: “Tôi không giữ cương vị điều hành toàn bộ doanh nghiệp nên không cần chú trọng năng lực phát triển tầm nhìn chiến lược” Trước khi muốn cấp trên tin tưởng giao phó các vị trí quan trọng, ngoài việc hoàn thiện các kỹ năng hiện tại, cần định hướng và không ngừng chinh phục các kỹ năng cần sở hữu trong tương lai để có thể trở thành nhà lãnh đạo tài ba nhất.