Bạn Có Muốn Trở Thành Talent Advisor?

Sự khác biệt giữa Transactional Recruiter (Chuyên Gia Tuyển Dụng Truyền Thống) và Talent Advisor (Chuyên Gia Cố Vấn Tài Năng) là gì?

“Transactional Recruiter” thường tập trung hướng tới việc nhanh chóng tuyển dụng thành công (họ hiu rõ “thi gian là tin bc”), còn đối với “Talent Advisor”, họ thường dành nhiều thời gian để tiếp cận sâu hơn vào quá trình này.

Talent Advisor” là người:

– Chủ động và đóng vai trò chiến lược trong việc quản lý nhu cầu nhân sự của tổ chức,

– Vừa là “đối tác” của tổ chức, vừa là “đối tác” của nhân viên,

– Nhìn nhận cả những vấn đề lâu dài trong chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài, các yêu cầu tuyển dụng, kỹ năng cần có của ứng viên/nhân viên…để phát triển tổ chức trong nhiều năm tới – không chỉ trong hiện tại,

– Họ hiểu được tầm quan trọng của các nguồn lực công nghệ, phần mềm quản lý, thông tin cung-cầu,…để tìm được đúng nhân tài, đúng thời điểm.

Bạn có muốn trở thành một “Talent Advisor”? Điều này, đồng nghĩa với việc trả lời các câu hỏi:

 • Bn là ai? Bn có đang là mt chuyên gia trong lĩnh vc ca bn?
 • Làm sao để thể hin được sự hiu biết ca bn? Chng minh cho các quan đim, lp lun ca bn?
 • Làm sao để Ban Lãnh Đo tin tưởng và trao quyn?

CareerBuilder cung cấp 10 bí quyết hiệu quả giúp bạn trở thành “Talent Advisor”:

 1. Hãy quyết đoán
 2. Hãy nghiên cu
 3. Hiu rõ các vn đ
 4. Chú trng vào chiến lược công ty
 5. Làm quen vi công ngh
 6. To ra mt kế hoch tuyt vi
 7. M rng mng lưới ca bn
 8. Tp trung vào s cam kết và công bng
 9. Hiu được vai trò ca d liu trong nhân s
 10. Tr thành mt chuyên gia kinh doanh, không chỉ đơn thun mt chuyên gia nhân sự.