Biên bản góp ý có cần chữ ký của tất cả người lao động?

Về vấn đề này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
  • Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 119, Khoản 2 Điều 120 và Khoản 3 Điều 121 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì: Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.
  • Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
    Trong hồ sơ đăng ký nội quy lao động có biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
  • Đề nghị ông Tuấn căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *