Để bạn và nhân viên luôn cùng chung chí hướng

Khi có một vấn đề quan trọng phát sinh, tất cả nhân viên trong công ty bạn có cùng một mối quan tâm như nhau hay không? Hay là người sẽ theo yêu cầu phòng kỹ thuật, người thì suy nghĩ với mục tiêu phòng kinh doanh, người khác nữa xử lý vì ngân sách công ty, người thì nhất nhất nghe lời giám đốc điều hành và thậm chí có cả những người không biết làm sao. Nếu xảy ra trường hợp như thế có nghĩa là nhân viên công ty bạn chưa có sự đồng lòng. Hãy hiểu rằng không có lợi ích của riêng phòng ban nào quan trọng hơn lợi ích chung của công ty.

Để gắn kết mọi nhân viên luôn đứng về phía lợi ích của tổ chức, trước hết bạn phải xác định và truyền đạt được mục tiêu và nhu cầu. Điều này đòi hỏi thực hiện năm bước sau:

1. Xác định nhiệm vụ. Làm rõ cho tất cả mọi nhân viên về nơi bạn đang hướng đến và bạn sẽ làm thế nào để đến được đó trong khi vẫn giữ vững được giá trị cốt lõi của mình.

2. Thiết lập các ưu tiên, mục tiêu và chỉ tiêu phấn đấu hàng năm. Biến những nhiệm vụ rộng lớn thành những điều cụ thể hơn với các mục tiêu ưu tiên và có tiêu chí đo lường rõ ràng, không mơ hồ.

3. Khuyến khích nhân viên cấp dưới lập kế hoạch và đề xuất với lãnh đạo. Bạn và nhóm của mình cần phải thiết lập các mục tiêu chiến lược quan trọng cho công ty, nhưng mỗi thành viên trong nhóm cần phải có những con đường riêng của mình để đóng góp. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn hoặc những người quản lý nhóm đã kiểm tra với nhân viên kỹ càng nhằm đảm bảo rằng họ vẫn đang luôn đồng bộ cùng mục tiêu của tập thể.

4. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự minh bạch về thông tin và những cuộc tranh luận nghiêm túc. Để giúp mọi người xác định được thành công, hoặc những điều còn yếu kém, trong nỗ lực của họ thì bạn cần minh bạch về mọi cách thức mà tổ chức đang thực hiện. Công ty bạn sẽ đưa ra được những quyết định tốt và toàn diện hơn khi tất cả thành viên đã biết những gì họ cần phải có và thông tin toàn diện hơn cho một cuộc đối thoại thẳng thắn.

5. Đảm bảo rằng những khoản chi trả có thể hỗ trợ cho sự liên kết (hoặc ít nhất là không gây chống đối). Hãy nghĩ đến người khác khi bạn muốn họ cũng như vậy với mình, rồi họ sẽ luôn ưu tiên dành mối quan tâm cho lợi ích công ty. Nếu những lợi ích từ mọi vị trí luôn thống nhất, đặc biệt khi nói đến vấn đề lương bổng, phúc lợi, thì thực tế về bản chất hướng lợi ích cá nhân của con người không phải là vấn đề.

Thực hiện những điều trên theo thứ tự các bước đã nêu là công thức cho sự liên kết tập thể. Nhưng nếu phải chọn ra một điều quan trọng nhất, thì đó nên là điều số 5: sắp xếp những ưu đãi cho cá nhân luôn gắn với mục tiêu công ty.

Thật tuyệt nếu nghe ai đó nói họ sẽ luôn thực hiện công việc ngay cả khi công ty không trả tiền, nhưng thực tế về độ bền khi duy trì công việc cho thấy kết quả khác. Bạn, và mọi nhân viên của mình, làm việc là để kiếm tiền. Bất kể kế hoạch chi tiết về chế độ lương, thưởng và hoa hồng cho nhân viên là gì, thì hãy nhớ rằng nó rất quan trọng trong việc giữ cho toàn bộ nhóm luôn suy nghĩ rằng mình đứng đằng sau lợi ích công ty.

Không thưởng cho nhân viên truyền thông khi họ đạt được các nhiệm vụ quan trọng về marketing trong khi lại thưởng cho các kỹ sư khi họ đạt yêu cầu về phát triển sản phẩm, sẽ tạo ra những ồn ào hoặc bàn tán không đáng có trong nội bộ công ty. Hãy thưởng cho tất cả mọi người khi công ty đạt được những thành công hoặc tạo nên những cột mốc mới.