Điều chỉnh thông tin trên hồ sơ hưởng BHXH thế nào?

Mua bán sổ bảo hiểm xã hội, coi chừng vi phạm hình sự | Pháp luật ...

Tên ghi này phù hợp với thông tin cá nhân trong hồ sơ, lý lịch và quá trình công tác, đóng BHXH từ năm 1980 đến năm 2000.

Sau khi thôi việc về địa phương, ông Nguyễn Văn Mùa đăng ký hộ khẩu thường trú và Giấy chứng minh nhân dân mới mang tên Nguyễn Văn Mạnh.

Ông Dương hỏi, ông nội ông có thể đổi tên trên sổ hưởng BHXH theo sổ hộ khẩu và CMND mới được không? Thủ tục thế nào?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 4/9/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Văn bản số 3228/BHXH-CSXH về việc hướng dẫn điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng.

Tại Khoản 1, Khoản 2 Văn bản này hướng dẫn: Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (gọi chung là người hưởng BHXH hàng tháng) nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng không thống nhất với thông tin ghi trong Giấy khai sinh, nay có yêu cầu điều chỉnh lại cho thống nhất.

Những thông tin không thống nhất về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính… ghi trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng được điều chỉnh thống nhất theo các thông tin ghi trong Giấy khai sinh của người hưởng BHXH hàng tháng;

  • Trường hợp ông Nguyễn Văn Dương, theo quy định, thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính…trên hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng căn cứ vào thông tin họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính…ghi trên giấy khai sinh, vì vậy nếu Giấy khai sinh của người đang hưởng BHXH có tên Nguyễn Văn Mùa, phù hợp với thông tin cá nhân ghi trong hồ sơ hưởng BHXH, lý lịch cá nhân và quá trình công tác, tham gia, đóng BHXH từ năm 1980 đến năm 2000, thì không thay đổi thông tin trên hồ sơ hưởng BHXH mà cần đề nghị Cơ quan Công an thay đổi thông tin trên Sổ hộ khẩu và Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân mới cấp, từ tên Nguyễn Văn Mạnh trở về tên cũ Nguyễn Văn Mùa theo Giấy khai sinh trước đây.
  • Trường hợp có bản chính, bản sao từ bản chính, bản sao từ sổ gốc Giấy đăng ký khai sinh mang tên Nguyễn Văn Mạnh; hoặc Giấy khai sinh đăng ký lại mang tên Nguyễn Văn Mạnh, thì người đang hưởng BHXH có trách nhiệm thực hiện thủ tục đề nghị điều chỉnh thông tin cá nhân trên hồ sơ hưởng BHXH theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Văn bản số 3228/BHXH-CSXH, như sau:

Nộp 01 bản Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng (theo Mẫu số 01 – ĐCNT do người hưởng BHXH hàng tháng lập và ký, ghi rõ họ tên) cho BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  nơi đang hưởng BHXH hàng tháng;

Nộp Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch: được lựa chọn theo hướng: nộp bản chụp (photocopy) và xuất trình kèm bản chính để cơ quan BHXH đối chiếu hoặc nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực.

Căn cứ thời điểm ghi trên giấy hẹn của BHXH huyện để đến nhận kết quả.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *