Không chốt sổ BHXH cho lao động, công ty sẽ bị phạt

Không chốt sổ BHXH cho người lao động, công ty sẽ bị phạt

Theo quy định tại khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012: Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cùng những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ: Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm chốt sổ BHXH cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động cố tình không thực hiện trách nhiệm này thì người lao động có thể liên hệ với Phòng LĐ-TB&XH quận/huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở hoặc Sở LĐ-TB&XH để được can thiệp giúp đỡ.

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, khoản 1 Điều 11 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định mức phạt tiền đối với người sử dụng lao động có hành vi không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

  • Từ 01 – 02 triệu đồng với vi phạm từ 01 – 10 người lao động;
  • Từ 02 – 05 triệu đồng với vi phạm từ 11 – 50 người lao động;
  • Từ 05 – 10 triệu đồng với vi phạm từ 51 – 100 người lao động;
  • Từ 10 – 15 triệu đồng với vi phạm từ 101 – 300 người lao động;
  • Từ 15 – 20 triệu đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Ngoài ra, theo khoản 4 Điều 40 Nghị định này, người sử dụng lao động không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định còn bị phạt tiền từ 02 – 04 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động và tối đa không quá 75 triệu đồng.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *