Dồn lực chăm lo cho đoàn viên – người lao động

Để hoàn thành mục tiêu vừa đồng hành với doanh nghiệp khôi phục sản xuất – kinh doanh vừa chăm lo cho NLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn (CĐ) tiếp tục triển khai thực hiện gói hỗ trợ từ nguồn tài chính CĐ theo Quyết định số 643 bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng; tham gia giám sát việc hỗ trợ NLĐ theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ; kịp thời báo cáo về khó khăn, vướng mắc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Song song đó, các cấp CĐ cần rà soát, đánh giá chính xác tình hình mất việc, giãn việc, giảm thu nhập của đoàn viên – lao động; huy động nguồn lực xã hội, mở rộng các đối tác phúc lợi để mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên – lao động.

Ngoài ra, các cấp CĐ cần tăng cường nắm tình hình quan hệ lao động, đặc biệt là thời điểm cuối năm 2020 và tích cực phối hợp với chính quyền cùng cấp có các giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm chăm lo cho đoàn viên – lao động, nhất là dịp Tết Tân Sửu 2021 sắp tới.

Đồng thời, phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống để dành nguồn lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên – lao động, giúp họ ổn định việc làm, thu nhập và đời sống.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *