Người đang được trợ cấp thất nghiệp vẫn hưởng BHYT

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc một trong những đối tượng tham gia BHYT theo điểm d, khoản 2, điều 12 Luật BHYTnăm 2008 sửa đổi năm 2014 và căn cứ khoản 1, điều 51 Luật Việc làm năm 2013, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ BHYT theo quy định của pháp luật về BHYT.

Theo đó, tổ chức BHXH đóng BHYT cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Do vậy, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là một trong những đối tượng tham gia BHYT và được tổ chức BHXH đóng BHYT. Căn cứ quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp, không quá 2 ngày, cơ quan BHXH cấp mới thẻ BHYT cho người lao động.

Thẻ BHYT thất nghiệp có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền.

Người lao động bị chấm dứt hưởng BHYT khi chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thẻ BHYT thất nghiệp có thời hạn sử dụng tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *