Xác nhận danh sách người lao động tại cơ quan BHXH

Hồ Thanh Hằng ([email protected]) hỏi: “Theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, để người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương được hưởng hỗ trợ hằng tháng từ Chính phủ do gặp khó khăn vì dịch Covid-19, doanh nghiệp phải lập danh sách NLĐ thuộc đối tượng hưởng và đề nghị tổ chức Công đoàn cơ sở (nếu có) cùng cơ quan BHXH xác nhận. Vậy việc xác nhận danh sách NLĐ tại cơ quan BHXH được thực hiện như thế nào?”.

BHXH TP HCM trả lời: Hằng tháng, khi có phát sinh NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, người sử dụng lao động liên hệ với cơ quan BHXH để được cung cấp dữ liệu danh sách NLĐ nghỉ việc không hưởng lương do cơ quan BHXH đang quản lý.

Căn cứ dữ liệu cơ quan BHXH cung cấp, đơn vị lập danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương (2 bản, theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Hướng dẫn số 906/BHXH-QLT của BHXH TP HCM) gửi đến cơ quan BHXH đang quản lý qua bưu điện, địa chỉ email hoặc Zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được mẫu số 1 của đơn vị, chuyên quản thu sẽ căn cứ danh sách đơn vị gửi đến, đối chiếu với dữ liệu nghỉ không lương mà cơ quan BHXH đang quản lý để xác nhận lên danh sách của đơn vị, chuyển trả cho đơn vị 1 bản và lưu 1 bản để đối chiếu, báo cáo.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *