Nhiều quy định về tiền lương, bảo hiểm sẽ bị bãi bỏ

Hiện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.

Dự thảo bãi bỏ nhiều văn bản thuộc các lĩnh vực như giáo dục nghề nghiệp, quan hệ lao động và tiền lương, BHXH, người có công, phòng chống mại dâm và trẻ em. Trong đó, những quy định về tiền lương bảo hiểm dự kiến bị bãi bỏ gồm:

Nhiều quy định về tiền lương, bảo hiểm sẽ bị bãi bỏ - Ảnh 1.
STTVăn bản
Lĩnh vực Quan hệ lao động, tiền lương 
1Thông tư liên tịch số 37/2011/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BNV-BNG hướng dẫn chế độ với người trực tiếp tham gia và phục vụ công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền
2Thông tư liên tịch số 31/2014/TT-BLĐTBXH-BQP ngày 7-11-2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011-2013
Lĩnh vực BHXH 
1Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28-12-2007 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
2Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28-8-2008 hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
3Thông tư số 20/2008/TT-BLĐTBXH ngày 29-9-2008 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
4Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14-1-2009 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
5Thông tư số 02/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15-1-2009 hướng dẫn điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH với người lao động tham gia BHXH tự nguyện
6Thông tư số 11/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24-4-2009 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
7Thông tư số 12/2009/TT-BLĐTBXH ngày 28-4-2009 hướng dẫn thực hiện chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện
8Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29-1-2010 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.
9Thông tư số 15/2010/TT-BLĐTBXH ngày 20-4-2010 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
10Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20-1-2011 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.
11Thông tư số 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27-4-2011 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
12Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 5-1-2012 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH.
13Thông tư số 09/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26-4-2012 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
14Thông tư số 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-1-2013 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.
15Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21-8-2013 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng
16Thông tư số 02/2014/TT-BLĐTBXH ngày 10-1-2014 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.
17Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23-1-2015 quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH.
18Thông tư số 05/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2-2-2015 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Hiện dự thảo này đang được lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội từ ngày 20-8-2020 đến hết ngày 20-10-2020.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *