Phỏng vấn hiệu quả – Tại sao không?

Tất cả các công ty có hoạt động tuyển dụng hiệu quả đều có một điểm chung: Họ hiểu rõ những nhân tố nào quyết định sự thành công của công tác phỏng vấn; những sai sót phổ biến có thể gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến sự thành công của toàn bộ quá trình tìm kiếm nhân tài. Một số bí quyết của các Nhà tuyển dụng hàng đầu mà bạn có thể cân nhắc khi tiến hành phỏng vấn:

  1. Có mục đích rõ ràng khi tiến hành phòng vấn
  2. Chuẩn bị đầy đủ trước khi phỏng vấn
  3. Tránh các lỗi phỏng vấn phổ biến
  4. Cải thiện kỹ năng giao tiếp phỏng vấn

Hãy cùng CareerBuilder.vn khám phá bí quyết tuyển dụng thành công qua Infographic sau: